Сажин

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Сажин (рус. сажень) — өч аршынга тигез Русиядә борынгы үлчәү берәмлеге, 7 футка, 213,36 сантиметрга тигез.