Хосусый милек

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Хосусый милек - законнар тарафыннан икърар ителгән милек формасының бер төре; ул физик һәм юридик затның мәгълүм бер күчемле яки күчемсез милеккә хокуклы булуын аңлата. Хосусый милек иясе үз мөлкәтенә хуҗа булуын, аңардан файдалануны һәм аның белән эш йөртүне үзе теләгәнчә тормышка ашыра.